Nationalromantisk arkitektur

Under tidigt 1900 tal, cirka 1910 till 1920, präglades Sveriges arkitektur av den nationalromantiska arkitekturen. Den består till mestadels av tegelfasader och träfasader. Jugendepoken var föregångaren och ibland ses dessa stilar blandas på husfasader. Rustikt och monumentalt. Nationalromantisk arkitektur är en nordisk byggnadsstil som tillämpades i Sverige.

Förutom fasaderna är trapphusen inuti byggnaderna en annan sak som kännetecknar nationalromantiken. Det var vanligt att de målades med kraftfulla målningar, från golv till tak. Det skiljde sig från utsidans rustika design och gör byggnaderna unika.

 

Nationalromantiken – inspirerad av medeltiden

Några av de arkitekter som var verksamma under denna tid lät sig inspireras av medeltidens arkitektur. Inspirationen från de borgliknande byggnaderna och de rustika och hårda materialen formade nationalromantikens arkitektur.

 

Nationalromantisk arkitektur i Stockholm

Två byggnader som är viktiga för Sverige är i just nationalromantisk stil. Det handlar om Stockholms Rådhus och Stockholms Stadshus. Ragnar Östberg är en känd svensk arkitekt som som gav form åt den nationalromantiska byggnaden Stockholms stadshus. Konstruktionen består till mestadels av murtegel och präglas tydligt av nationalromantikens era. Det räknas som en av de främsta byggnaderna i Sverige inom denna stil. Byggnaden har blivit ett landmärke för Sverige och Stockholm sedan den färdigställdes 1923. Byggnaden tog 15 år att bygga och ligger på Kungsholmen i Stockholm.

 

Gott hantverk i det simpla

Tegel och träfasader kan se relativt simpla och enkla ut. Iallafall jämfört med många andra byggnader från andra tidsepoker som är betydligt mer storslagna och detaljrika. Dock betyder inte det att det inte finns ett arbetat hantverk bakom stilen.

För att visa upp hantverket brändes teglet i olika skiftningar för att se handslaget ut, bland annat. Även de handmålade trapphusen uppvisade ett fantastiskt hantverk. Det skulle visas att hantverket var professionellt utfört, utan att på något sätt vara skrytigt till skillnad från den Grekiska arkitekturen.

 

Branta tak och spröjsade fönster

Taken var ofta sneda och väldigt branta. I och med att de var branta blev de även höga och väl synliga. Det var en detalj till byggnaden, till skillnad från ett plant tak som inte syns utifrån. Taken kläddes i tegel, antingen glaserat eller oglaserat.

Fönsterna hade småspröjs, vilket tros komma från medeltidens skydd mot inkräktare på fönsterna. De målades oftast i vitt men förekommer även i brunt eller grågrönt.

 

Nytänkande stadsplanering

Tidigare byggdes de flesta husen, i städerna, ihop. De satt ihop utan mellanrum och kantade långa gator. Dessutom var det vanligt att berg sprängdes för att kunna skapa plana ytor för hus och raka vägar. Under nationalromantikens era var det slut med detta. Istället var fokus på att byggnaderna skulle anpassas efter naturen, snarare än tvärtom. Det blev även vanligt med mellanrum mellan husen och grönområden.

 

Även villorna påverkades

Det var inte bara städerna som påverkades av denna kortvariga arkitektur. Även villorna designades med an annan stil än tidigare. Det var en allmogeinspirerad byggteknik som anammades med mycket trä. Träet skulle vara mörkt och fasaderna såg tunga ut. Även villorna hade de höga och branta karakteristiska taken. Antingen inreddes insidan av taket till boyta med charmigt snedtak, eller så användes det som vindsförvaring. Dessa hus finns främst i södra Sverige, bland annat i Landala i Göteborg.

Lämna en kommentar