Så kan du låna pengar till en arkitekt

Det är en bra idé att ta ett privatlån för att kunna anlita en arkitekt. Utöver det är såväl en höjning av bolånet samt som ett medlemslån acceptabla finansieringslösningar.

 

3 sätt att låna till en arkitekt

  1. Privatlån: En ränta på mellan 5 och 10 % är bruklig. Ingen säkerhet krävs.
  2. Medlemslån: En ränta på mellan 5 och 8 % är bruklig. Ett fackligt medlemskrav krävs.
  3. Bolån: En ränta på 1,5 till 2 % är bruklig. Att höja sitt bolån är dock en relativt dålig idé.

Nedan pratar vi mer om de låneformer som precis nämnts.

 

1. Att ta ett privatlån för att finansiera en arkitekt

På låneportaler likt den som https://enklare.se/l%C3%A5na-pengar-med-l%C3%A5g-r%C3%A4nta erbjuder kan man ta ett privatlån mot en låg räntesats, då de låter kreditorerna tävla om att ge dig ett privatlån med en särskilt låg ränta.

Att ta ett privatlån för att betala för sin arkitekt är en god idé av tre anledningar; dels då återbetalningstiden är lång, dels då man kan ta ett privatlån på upp till 600 000 kronor och dels då man inte behöver någon säkerhet likt ett hus för att bli beviljad ett privatlån.

 

2. Att ta ett medlemslån för att finansiera en arkitekt

Medlemslån, som även kallas för facklån, är krediter som ett flertal svenska storbanker erbjuder till personer som är anslutna till ett fackförbund som banken samarbetar med, exempelvis IF Metall. Att ta ett medlemslån för att finansiera en arkitekt är dock en relativt dålig idé.

Man kan inte jämföra olika bankers lånevillkor, utan blir låst till den specifika bank som ditt fackförbund samarbetar med. Man får inte heller ta del av någon individuell bedömning, vilket medför att personer som har en god ekonomisk status betalar för medlemmar vars kreditrisk är högre. Detta då alla personer som blivit tilldelade ett medlemslån bedöms tillhöra exakt samma riskkategori.

 

3. Att höja sitt bolån för att finansiera en arkitekt

Att utöka sitt bolån medför att man kan låna pengar till en arkitekt mot en låg ränta genom att belåna sin fastighet. Men att höja sitt bolån är dock förknippat med extra avgifter. Du kan bland annat behöva betala för ett pantbrev, och utöver det kan du bli tvungen att amortera mer enligt de amorteringsregler som gäller i Sverige.

Det bästa sättet för att låna pengar till en arkitekt är att ta ett privatlån. Om du gör så slipper du betala för kreditsvaga fackmedlemmar och du slipper även de avgifter som kan uppstå såvida du höjer ditt bostadslån.

 

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Det kostar år 2021 cirka 1 000 kronor i timmen att anlita en arkitekt. För att din arkitekt ska kunna ta fram en komplett ritning som också kan användas vid bygglovsansökan krävs i regel 10 arbetsdagar, vilket medför en kostnad på cirka 80 000 kronor.

Tänk även på att det ska vara en lönsam idé att anlita en arkitekt. Arkitekten ska bland annat göra huset mer energieffektivt, föreslå priseffektiva material samt ta in offerter från de fackmän som kommer att bygga huset.

 

Ska man anlita en arkitekt mot ett rörligt eller fast pris?

Om du vill ha ett exakt projektpris är ett fast pris att föredra, exempelvis om du har tagit ett privatlån för en summa som inte får överskridas. Men då det är brukligt att arkitekten sätter ett högre totalpris när denne arbetar för ett fast pris sparar man i regel mest på att anlita en arkitekt mot en rörlig timersättning.

 

3 fördelar med att anlita en arkitekt

  1. Din fastighet eller ditt tillbygge blir unikt
  2. Arkitekten samarbetar med byggarna vilket medför ett mer friktionsfritt projekt
  3. Arkitektritade hus är i regel mer energieffektiva

Lämna en kommentar