Projekt

Wrb arkitektstudio har skapat en rad olika projekt som fått stor uppmärksamhet både i arkitektbranschen och i media. Hjärnorna bakom Wrb, samt Arkitektstudio Widjedal Racki, heter Håkan Widjedal och Natasha Racki. De beskriver själva sitt arbete som kreativt med plats för internationella influenser. Många välkända arkitekter ser det som prestigefullt att rita offentliga byggnader och arbeta storskaligt. Widjedal och Racki har hållit fast vid en stark passion för att även rita mindre privata hus. Arbetssättet utgår från en ursprungsidé som lyfts fram genom hela projektet, från start till mål. Här kan du läsa mer om några av duons intressanta och prisbelönta projekt.

Projekt förankrade i kreativa lösningar

Natasha Racki och Håkan Widjedal har under namnen Wrb och Arkitektstudio Widjedal Racki skapat en rad uppmärksammade och innovativa projekt. Ett av duons hus, som syns flitigt i sociala medier, är Gundersonhuset i Haugesund, Norge. Den ena sidan av huset består av en transparent glasvägg med utsikt över fjorden i Haugesund. Det anses vara ett mycket lyckat exempel på när arkitektur och natur smälter samman. Husets lyckade materialval som består av sten, glas och trä gör att den moderna arkitekturen nästan kamoufleras i de spektakulära omgivningarna. Ett annat hus där man använt sig av glas är det vita surfhuset i Skåne – ett vitt trähus som smälter in på stranden.

Ett av Racki och Widjedals uppmärksammade projekt är Tinnerö naturum. Det är ett besökscentrum som ligger i det 687 hektar stora naturreservatet Tinnerö eklandskap utanför Linköping. Här är grundidén ett hus av natur. Byggnaden består av överskottsmassor som skulpterats fram mellan ekkullarna. Byggnadens väggar är gjorda i ek. Taket kan användas för planteringar och ingår i utställningen. Till byggnaden hör även en amfiteaterliknande scen samt ett torg. Andra uppmärksammade byggnader som duon ligger bakom är de lätta stylthusen i Trosa samt ett formsäkert klipphus i betong vid Mälaren. Kombinationen glas, betong och trä är vanligt förekommande hos Wrb i deras arbeten.

Ett projekt som fick motta träpriset

”Fritidshus i Trosa skärgård” är ett projekt som år 2000 belönades med det prestigefyllda Träpriset. Huset var Håkan Widjedal och Natasha Rackis examensarbete vid KTH i Stockholm. Man arbetade från en idé om att kombinera ett modernt och bekvämt boende med några av de sinnliga kvaliteter som man brukar finna i ett äldre fritidshus. Målet var att skapa ett toppmodernt hus där upplevelser såsom ljus, natur och de skiftande årstiderna ständigt närvarar. Den smarta designen utgår från en mindre uppvärmd kärna som, under de varmare årstiderna, kompletteras med hall, gästrum och glasrum. Huset har även ett utekök som kan användas under sommaren.

Vad är då Träpriset? Träpriset räknas till de mest betydelsefulla och största arkitekttävlingarna i Sverige. Sedan 1967 har priset delats ut vart fjärde år av Svenskt Trä. De nominerade till priset representerar lyckad svensk arkitektur i trä. Ett vinnande projekt behöver inte vara ett hus, även en bro eller en anläggning som använt trä på ett kreativt sätt kan vinna priset. Zorns textilkammare, Villa Olby samt Råå förskola är exempel på byggnader som ritats av arkitekter och som belönats med Träpriset.

Arkitektur i naturnära material

Betong är ett material i Wrbs projekt

Widjedal och Rackis projekt respekterar alltid byggplatsens historia. Arkitektstudion är, i det närmaste taget, experter på hur man lyckas skapa hus som smälter in i omgivningarna. Det material som används har alltid anknytning till den plats där byggnaden byggs. Widjedal och Racki ger oss en inblick i framtidens hus – bekväma hus som är anpassade för flera generationer. Flera av husen är fritidshus som känns större än vad de faktiskt är, tack vare en rad smarta lösningar. Arkitekterna arbetar mycket med öppna ytor där glaspartier och spaljéer bidrar till avskildhet. Duon har ett starkt hållbarhetstänk bakom sina projekt. Att skapa hus där endast en liten del värms upp under vinterhalvåret är en av deras grundidéer.

Lämna en kommentar