Arkitektur

Arkitektur och WRB

Arkitektur

Det påverkar oss på alla möjliga sätt, somliga byggnader får oss att känna vördnad, andra skapar utrymme för tanke och reflektion medan vissa kanske bara irriterar oss eller får att känna oss små och trängda. En sak är säkert, byggnader är nog det största avtrycket som människan lämnat och fortsätter att lämna på vår planet. … Read more