Medeltidens arkitektur

Medeltiden pågick under cirka 1 000 år. Arkitekturen skiljer sig därför under de olika tiderna av medeltiden. Vissa saker finns gemensamt medans vissa saker skiljer sig helt.

 

Kristendomen sprids och kyrkor byggs

Under medeltiden spred sig kristendomen, vilket resulterade i att flera kyrkor byggdes. Det var många kristna och kyrkorna byggdes stora för att rymma alla troende. Dessa kyrkor byggdes med tjocka stenväggar. Vanligt var att väggarna målades i vitt. Ibland bevarades mönstret av stenarna och visades utåt. Formen på husen var långsmala och hade ofta inga torn, vilket många nyare kyrkor har. Insidan är desto mer lik de flesta andra kyrkor.

 

Höga tak och smala hus

Formen på många av de husen som byggdes under medeltiden var långsmala, som en rektangel. Taken var mycket höga och branta, ofta ungefär dubbelt så höga som själva byggnaden. Denna typ att bygga på är något som senare snappades upp av den Nationalromantiska arkitekturen ‎ som uppstod på tidigt 1900 tal och varade i cirka 10 år.

De vanliga husen var mycket låga under medeltiden. Men de fick en viss höjd i och med de höga och spetsiga taken, till skillnad från de helt platta taken som designades under funktionalismens arkitektur. I regel var alla bostadshus en våning. De var ofta små bostäder som byggdes i trä. Att bygga med sten lämnades till kyrkorna och borgen som omringade staden. På natten brukade porten till borgen i staden stängas, så att ingen kunde komma in eller ut. Det kom mycket tyskar till Sverige under dessa tider, och det var dem som formade städerna. Den medeltida stilen i Sverige hade därför mycket influenser från Tyskland.

Gotisk arkitektur

En av de olika arkitekturerna som infann sig under medeltiden var den gotiska stilen. En välkänd byggnad inom denna stil är Notre Dame i Paris. Gotiska kyrkor och katedraler byggs med valv inifrån. För att skapa en högre mittpunkt och lägre sidor. Det är ett svårt sätt att bygga på och arkitekterna fick ägna mycket tid åt att komma på hur detta skulle lösas. Några av de metoderna som användes var ett fyrdelat kryssribbvalv, strävpelare och spetsbåge. Om du kollar upp i en kyrka med valv och ser kryssformateringar är chansen stor att det är en byggnad som restes i gotisk anda under medeltiden. Den gotiska stilen uppkom i Frankrike på 1100 talet och spred sig till resten av Europa fram tills slutet på medeltiden, det vill säga 1400 talet.

 

Romansk arkitektur

Innan den gotiska stilen kom var det en mycket liknande arkitekturform som dominerade. Den kallas Romansk arkitektur. Namnet uppkom då det finns likheter med föregångaren, den Romerska stilen. Precis som i den gotiska stilen byggdes byggnaderna med valv och kryss för att det skulle hålla ihop. Tjocka väggar omringade valven för att hålla ihop dem. För att inte påverka bärigheten i byggnadens väggar var dörrar och fönster små. I Sverige finns det många kyrkor med Romansk arkitektur. Lunds domkyrka är en av dem, och den påminner väldigt mycket om Notre Dame katedralen. Andra kyrkor är Dalby heligkorskyrka, Gökhems kyrka och Bokenäs gamla kyrka. Dessa byggnader påminner mer om den klassiska bilden av medeltiden än Lunds domkyrka.

Lämna en kommentar